Izdvajamo

Aktuelno

Kiper vozila

kiper Bez obzira da li su u pitanju mala kiper vozila od 3,5t, veliki kiperi ili kiper poluprikolice nudimo širok izbor pumpi, izvoda, teleskopskih cilindara, komadni i ostalih hidrauličnih komponenti neophodne za rad kiper vozila. Takođe za male kipere nudimo i kompletne elektro hidraulične instalacije sa agregatima 12 ili 24V.