Izdvajamo

Aktuelno

Kiper vozila

kiper Bez obzira da li su u pitanju mala kiper vozila od 3,5t, veliki kiperi ili kiper poluprikolice nudimo širok izbor pumpi, izvoda, teleskopskih cilindara, komadni i ostalih hidrauličnih komponenti neophodne za rad kiper vozila. Takođe za male kipere nudimo i kompletne elektro hidraulične instalacije sa agregatima 12 ili 24V.

Dizalice

dizalicePočevši od samih dizalica različitih tipova za ovu vrstu nadgradnji nudimo veliki izbor klipno aksijalnih pumpi, pomoćnih izvoda snage ali i priključnih elemenata kao što su rotatori, polipi i sl.

Tegljači

tegljaciKompletni wet kit setovi hidrauličnih komponenti za kamione tegljače namenjene za vuču kiper, silos, niskopodnih i drugih poluprikolica koje zahtevaju da oprema na njima bude pogonjena sa hidraulike na kamionima.

Komunalna vozila

komunalna-primenaZa komunalna komercijalna i industrijska vozila naudimo različitu opremu kao što su pumpe visokog pritiska, vakuum pumpe, dizne, creva, različite priključke. Za pokretanje ove opreme u pondi se nalaze pomoćni izvodi i centralni razdelnici snage, hidraulične pume i motori.

Slep službe

slepZa vozila šlep službe nudimo električna i hidraulična vitla i prateću hidrauličnu opremu kao što su pumpe, razvodnici, komande i sl.

Putarska vozila

putarska-vozilaElektro hidraulični agregati 12 i 24V za snežne plugove, hidraulične dizalice, hidraulične pumpe i motori, pomoćni izvodi snaga, teleskopski cilindri i ostale komponente bez kojih raznovrsne nadgradnje namenjene za vaozila za održavanje puteva nebi mogle da rade.

Vatrogasna vozila

vatrogasna-vozilaVatrogasna vozial mogu da koriste širok spektar komponenti kao što su centralni razdelnici snage, električna i hidraulična vitla, hidraulične pume i motori i dr.

Ostale nadgradnje

nadgradnje-vozilaNadgradnje za vozila specijalne namene teško je zamisliti bez hidraulike. Bez obzira da li su u pitanju dostavna vozila za snabdevanje, vozila za rad na otpadima ili neka druga vozila za manipulaciju materijalom velike su šanse da za svoj rad koriste nešto iz našeg prodajnog asortimana.