Hidraulične nadgradnje

You need Joomla! 1.7 to run this plugin!

Hidraulični liftovi

liftHidraulični liftovi različitih konfiguracija namenjeni za ugradnju na vozila.


Klasični konzolni liftovi čiji je transportni položaj iza zadnjih vrata tovarnog prostora. Postoje u izvedbi za laka komercijalna vozila i kamione u standardnoj izvedbi od 500 do 2000kg a u specijalnoj i do 9t. Platforma aluminijumska ili čelična, konstukcija sa 2 ili 4 hidraulična cilindra. Veliki broj opcija.

 

Tuck away liftovi su preklapni kompaktni liftovi i njihov transportni položaj je ispod tovarnog prostora i iza šasije što ostavlja slobodna zadnja vrata u slučaju da se lift ne koristi a treba pristupiti tovaru. Nosivost do 1500kg. Veliki broj opcionala.


Klizni liftovi su preklapni liftovi i njihov transportni položaj je ispod šasije vozila. Verzije za vučna i priključna vozila. Nosivost do 2000kg. Velik broj opcionala omogućuje veliku moć prilagođavanja svakog lifta korisnikovim željama.

 

Liftovi za putnike su pre svega namenjeni da olakšaju ulazak lica sa posebnim potrebama u vozilo.


Vertikalni ili stubni liftovi se ugrađuju na zadnju stranu vozila i imaju primenu kod utovara vozila, stoke i dr. Naročito su pogodni kada tovarni prostor ima više nivoa. Imaju veliku visinu dizanja i ne zahtevaju prepust na vozilu. Kapacitet do 2500kg

 


 

  • lift-column
  • lift-konzolni
  • lift-passinger
  • lift-slider
  • lift-tuckaway