Hidraulične komponente

Klipni motori

hpmHidraulični klipni motori prema SAE, ISO i DIN standardu. Radne zapremine od 10 - 130 cm3 sa izborom vratila, semeringa i poklopca sa priključcima. Velike brzine okretanja i radni pritisci do 400bar pružaju mogućnost izlazne snage do 285kW.