Hidraulične komponente

You need Joomla! 1.7 to run this plugin!

Klipno aksijalne pumpe

pumpa-hdtKlipno aksijalne pumpe sa fiksnom i varijabilnom zapreminom. Jednostrujne i dvostrujne. 

Radne zapremine od 12 do 130ccm, radnog pritiska do 400bar. ISO, UNI i SAE standard prirubnice pumpe. Bypass ventila radi povezivanja pumpe na pomoćni izvod snage sa motora.

 

 


  • by-pass_mini
  • dark-iso-mini
  • twinflow_mini
  • vdpp_mini